???

De 4 succesfactoren van een goede dagstart

Dag- en weekstarts, een groeiend fenomeen

De dagstartborden schieten als paddestoelen uit de grond. Bij steeds meer organisaties moet elke afdeling en team eraan geloven; dagstarts, standups, dagbliks, weekstarts, keek op de weeks, thermometers, Lean operationeel management… zelfs het aantal benamingen neemt in rap tempo toe. Omdat ook de weerstand tegen deze dagelijkse bijeenkomsten steeds groter wordt rijst al snel de vraag: zijn dagstarts nu succesvol of niet?

Allereerst, wat zijn dag- en weekstarts eigenlijk?

Voor iedereen die nog niet in aanraking is gekomen met een dagstart op zijn werk, een kleine toelichting op dit fenomeen.

Dagstart

In het kort komt het erop neer dat een team/afdeling elke ochtend (soms ook aan het einde van de dag) met elkaar de werkdag doorneemt. Deze bijeenkomsten duren vaak maximaal 15 minuten en vinden plaats op de werkvloer. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gekeken naar (verbeter)activiteiten die zijn afgerond, eventueel zijn blijven liggen of de aankomende werkdag dienen te worden uitgevoerd. Omdat dit dagelijks gebeurt wordt over het algemeen de term dagstart aangehouden.

Weekstart

De term weekstart zul je ook regelmatig tegenkomen waarbij de naam al verklapt wanneer deze plaatsvindt. De weekstart geeft verdieping en richting ten aanzien van bepaalde onderwerpen, zoals de analyse van knelpunten. Deze worden dan weer als (verbeter)activiteiten besproken tijdens de dagstarts. De weekstart duurt over het algemeen 15 minuten extra op de dagstart.

DoelPlus dagstarts

Het op deze wijze doornemen van alle werkzaamheden vergroot het groepsgevoel, bevorderd de kennis en informatiestroom. geeft overzicht, vergroot de betrokkenheid bij elkaars werk en geeft handvatten om elkaar te helpen indien nodig. Veelal is het doel een mix van het bouwen van teamgevoel en het elimineren van verspillingen, fouten, werkdruk.

Ja, mits… is het antwoord op de vraag

Dus, zijn dagstarts nu succesvol of niet? Het meest simpele antwoord op die vraag is ja, over het algemeen leiden dagstarts tot meer succes voor de organisatie. Ze leiden tot hechtere teams, meer inzicht, betere afstemming, kortere doorlooptijden en hogere kwaliteit (minder fouten) en nóg veel meer! Waar wachten jullie nog op?! Wacht niet tot morgen, maar start vandaag nog zou je denken. In de loop van de tijd zijn veel organisaties er echter achter gekomen dat de invoering van goede dagelijkse sessies erg lastig is. Veel organisaties en afdelingen zijn er dus alweer mee gestopt of hebben zwaar gedemotiveerde teams.  Herkenbaar? Dat is vervelend, want het behalen van dagstartsucces ligt voor elke organisatie binnen handbereik. Het succes wordt volledig bepaald door het wel of niet voldoen aan vier belangrijke factoren, vier factoren waar vaak te snel overheen wordt gestapt.

1/2 miljoen euro extra omzet in 6 maanden tijd
Royal Talens: 500.000 euro extra omzet in 6 maanden tijd bij de Sales export afdeling. Dit doordat dagstarts men in staat stelde om met een hechter team, kortere lijnen gezamenlijk snel en effectief actie kon ondernemen.

De vier succesfactoren van een goede dagstart

Of je nu nog aan het nadenken bent over het invoeren van dagstarts of reeds begonnen bent, kijk eens kritisch naar je plan van aanpak aan de hand van de volgende vier succesfactoren:

1. Aanwezigheid van urgentie

Misschien wel de belangrijkste succesfactor voor tijdens de start. Begin er alleen aan als er een bepaalde urgentie of draagvlak is, dagstarts zijn géén doel op zich! Lees hier verder.

2. Inhoudelijk in balans

Stem de inhoud zorgvuldig af op het team of de betreffende afdeling. Zorg voor de juiste balans tussen KPI’s, analyse, verbeteracties en de dagelijkse operatie. Voer geen trucje door dat je bij een andere afdeling of organisatie opgepikt hebt.

3. Deskundige begeleiding

Zorg voor intensieve en deskundige begeleiding. Aandacht en het beheersen van de juiste ‘soft skills’ is essentieel en bepaalt dagelijks het succes. Zet dus niet zomaar iemand voor de groep, een beetje kennis van feedback geven of groepsdynamiek is niet voldoende.

4. Tonen van leiderschap

Een dagstartbord staat niet op zichzelf. Opvolging in de lijn en door de organisatie heen borgt het succes en vergroot het verbeterpotentieel. Ook de managers moeten dus aan de bak (voorbeeldgedrag), management support is onvoldoende, commitment een vereiste.

De wereld van…

De bovenstaande criteria hebben een directe relatie met elkaar, ze versterken elkaar in positieve en negatieve zin. Laten we in een serie blogs dus eens wat dieper duiken in de wereld van dagstarts!

Wil je meer weten over dag- en weekstarts en hun link met Lean operationeel management? Volg mijn blog of neem contact met mij op en schrijf je in voor een van de Lean Six Sigma trainingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *