We-Can-Do-It-Rosie-the-Riveter_675x372

Passie vs verspilling op de werkvloer

Het Brabants Dagblad kopt vandaag in een artikel:

“Vraag werknemers vaker om visie: twee op drie werknemers voelen nauwelijks passie voor hun baan. Voor bazen ligt er een mooie taak.”

Dat een groot gedeelte van de medewerkers geen passie heeft voor zijn werk en niet die extra stap wil zetten voor de baas is al jarenlang een publiek geheim. Oorzaak en effect hiervan heeft alles te maken met een van de verspillingen binnen het Lean (Six Sigma) gedachtegoed, namelijk het onbenut laten van de aanwezige skills van de medewerkers.

Uit onderzoek uitgevoerd door Effectory en beschreven in het rapport Het verborgen potentieel van werkend Nederland blijkt dat slechts 37% van de medewerkers zich bevlogen voelt bij zijn werk en 43% zich betrokken voelt. 63% Voelt geen passie en 20% is niet betrokken. Voor een informatief filmpje over deze twee begrippen zie:

Het effect van passieloze en niet  betrokken werknemers is heel simpel, men komt alleen om te werken zonder bereid te zijn een extra stap te zetten voor de baas. De potentie van deze arbeiders, hun kennis en ervaring, kan door deze houding dan ook niet worden benut door de werkgever. Hierdoor wordt dus kostbare kennis en ervaring verspilt die anders gebruikt zou kunnen worden om de organisatie nog handiger en efficiënter in te richten voor medewerker én de werkgever (win – win). 

Cartoon - productieve medewerkers

De oplossing volgens Jaap Pauwe, Hoogleraar Organisatie & Personeel aan de Universiteit van Tilburg is de medewerkers meer betrekken, met ideeën te laten komen en verantwoordelijkheid te geven. Je zou hier haast kip en ei kunnen zien, maar het klopt wel degelijk. Door de medewerkers op de juiste manier te betrekken, voelen zij zich meer betrokken en is het mogelijk samen met hen betere resultaten neer te zetten voor de organisatie.

Wat is dan eigenlijk betrekken van de medewerkers? We hebben het hier niet over die prachtige ideeënbus op de gang of dat jaarlijkse uitje als bedankje. Het gaat hier o.a. over het dagelijks betrekken van iedereen bij de organisatie, verantwoordelijkheid geven over het eigen resultaat en het mandaat om de eigen werkzaamheden zo aan te passen dat het stap voor stap makkelijker gaat. Iets waar iedere werknemer met zijn kennis en kunde en een beetje begeleiding prima toe in staat is. Het volledig benutten van het aanwezige potentieel door faciliterend leiderschap.

Dit kan niet van de ene op de andere dag. Hiervoor is kennis nodig van de eigen organisatie en processen, een eenduidig beleid door de gehele organisatie heen en het faciliteren van de medewerkers op de werkvloer.  Als positief voorbeeld van wat bevlogenheid en betrokkenheid kan doen met je organisatie wordt Scania in Zwolle aangehaald. Laat dat nu net ook een organisatie zijn welke in Nederland toch wel als goed voorbeeld te boek staat van wat Lean met je organisatie kan doen. En ook zij hebben hier jaren aan gewerkt.

Start dus vandaag nog zou ik zeggen! Lees bijvoorbeeld eens wat dagstarts voor de betrokkenheid van uw medewerkers kan betekenen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *